Priča mog života

Priča mog života Book Cover Priča mog života
Jožef Halbrohr
MILKO Egyesület
2018

Halbrohr József: Élettörténetem című naplójának szerb nyelvű kiadása.